PEŘEJé 2023

Dne 17.6.2023 od 11 hodin se bude konat 2.ročník rodinného festivalu Peřejé v Sudoměři. Po úspěšném 1.ročníku se opět otevře statek v Sudoměři a budou se dít věci!

Přijďte se pokochat akrobaty, prohlédnout si výstavu, poslechnout různorodou hudbu či uvázat věnec nebo si něco vyrobit!

Těšíme se na Vás!


VELIKONOČNÍ KOUPÁNÍ 2023

Přijďte se s námi osmělit a skočit nebo postupně vejít do naší milované Otavy na Velký pátek 9.4.2023 - jako každý rok, tohle je VÝZVA ROKU :D

https://www.facebook.com/events/676023424281697/?ref=newsfeed


VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ 2023

Tradice je potřeba dodržovat, proto se naše děti sešly na tradiční velikonoční řehtání - od čtvrtka 6.4.2023 do soboty 8.4.2023, kdy v pravidelných intervalech procházely vsí a svými řehtačkami nahrazovaly odlétající zvony do Říma. 

V naší fotogalerii se můžete podívat na fotky od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty :)


ČIŠTĚNÍ SOUDKY V SUDOMĚŘI

Dne 25.2.2023 se uskuteční čištění neudržovaného obecního pozemku u Nováků v Sudoměři, kdo by se rád přidal, zde je událost:

https://www.facebook.com/events/593404572632925/?ref=newsfeed

Budeme rádi za každou pomocnou ruku :)


MASOPUST 2023

Dne 20.2.2023 se v Sudoměři konal tradiční masopustní rej masek. Letos se dá říct, že byl převážně řízený našimi dětmi, jelikož děti tvořily podstatnou část masek :) Masky procházely celou vesnicí a radovaly se z otevírání dveří a pohostinnosti lidí :)

Podívejte v fotogalerii na kreativitu a radost ve všech tvářích :)


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Proudy se opět zapojily do oficiální Tříkrálové sbírky v Sudoměři pořádané pro Charitu Písek. Vedoucí skupiny byla naše předsedkyně Janča Hrdinů a jako králové obešli celou vesnici a zazpívali Johanka Hrdinů, Jaroslávek Hrdinů a Maty Kostomlatský :)   


MIKULÁŠ 2022

I letos se můžete těšit na návštěvu Mikuláše, čertů a anděla, které SP poprosily o navštívení Sudoměře.... V případě zájmu o návštěvu u Vás doma se na nás neváhejte včas obrátit :)


VZDĚLÁVACÍ STŘEDY

Dne 30.11. začíná cyklus přednášek s názvem VZDĚLÁVACÍ STŘEDY, které se budou konat v Kulturním domě v Čejeticích. 

Témata a termíny přednášek či besed:

30.11.2022 ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ vs. KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ - přednášející Ing. Jiří Rom ( https://www.facebook.com/events/805477530511336?ref=newsfeed )

14.12.2022 ADVENT A VÁNOCE V LIDOVÝCH ZVYCÍCH - přednášející Mgr. Irena Novotná (https://www.facebook.com/events/741924370633631/?ref=newsfeed)

18.1.2023 Beseda JAK OVLIVNILO 40 LET TOTALITY NAŠI SPOLEČNOST A JAK SE PROMÍTNE DO PREZIDENTSKÝCH VOLEB - přednášející PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D.

15.2.2023 JAN ŽIŽKA - přednášející prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc (https://www.facebook.com/events/709679260619634/?ref=newsfeed)

15.3.2023 JIHOČESKÉ VELIKONOCE - přednášející ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek (https://www.facebook.com/events/741924370633631?ref=newsfeed)

9.4.2023 LOUTKOVÉ DIVADLO pro děti


SLAVNOSTI SLÁDKA ŘEHOŘE - 4. ročník 2022

PIVNÍ Slavnosti sládka Řehoře mají nový termín!!! Přijďte popít, poslechnout, zatančit a oslavit spolu s námi sládka Řehoře 1.10.2022 od 10 hodin v Sudoměři na návsi, kde začneme slavnostním procesím. Těšíme se na Vaši účast :)

https://www.facebook.com/events/499629708174275/?ref=newsfeed


LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2022

Letos proběhne již 13. ročník dětského stanového tábora s přírodovědným zaměřením, opět pod taktovkou spolku SP. Tábor je určen pro děti od 3 do 18 let. Letošní ročník se bude konat u obce Mosty u Jablůňkova. Kapacita tábora je 30 dětí. Po odborné stránce tábor zajišťuje hlavní vedoucí Jiří Rom, biolog vzděláním, profesí i koníčky. Tým samozřejmě doplní zkušený kuchař, hudebník a zdravotník.

Hudební nástroje, dalekohledy, lupy a síťky na motýly s sebou!

V případě účasti nezapomeňte:

 • Lékařský posudek - je nutný posudek s letošním datem
 • Potvrzení o bezinfekčnosti - předáte až při příjezdu dítěte na tábor. Potvrzení musí být podepsané zákonným zástupcem dítěte.

VELIKONOČNÍ TRADICE 2022 :)

Pokud situace umožní, bude se v Sudoměři pořádat KROJOVANÉ řehtání a šlupání.


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Po dvouleté odmlce online sbírek se mohla konat oficiální Tříkrálová sbírka v Sudoměři pořádaná pro Charitu Písek. Vedoucí skupiny byla naše předsedkyně Janča Hrdinů a jako králové zazpívali Johanka Hrdinů, Jaroslávek Hrdinů a Šíma Divišů. 

Spolek proudy přispěl do sbírky krásnou částkou 500 Kč. 

Konečná vybraná částka ještě není známa, proto upřesníme později :)


SUDOMĚŘSKÝ BETLÉM 2021

V roce 2021 se betlém postavil v tichosti a komorním duchu. Nechybělo však hudební vystoupení v podobě hry na housle a bubny, kdy si místní v malém počtu mohli zazpívat koledy a postát u ohně za kouzelného mrazivého večera.


SLAVNOSTI SLÁDKA ŘEHOŘE - 3. ročník 2021

Po zrušení 2. ročníku v roce 2020 kvůli covid opatřením, se v roce 2021 konal 3. ročník Slavností sládka Řehoře opět na návsi v Sudoměři. Tohoto ročníku se zúčastnilo nemalé množství pivovarů. Zatímco při 2. ročníku se mělo účastnit 5 pivovarů, tak při 3. ročníku bylo přítomno 12 pivovarů a na čepu bylo dohromady 20 druhů speciálů. Je tedy jasné, že proudaři neusnuli na vavřínech a směle oslovovali pivovary a sládky!

Jak vidíte v galerii, pivo teklo proudem, proběhl tradiční průvod a mše svatá. Součástí slavností byl jarmark, na kterém jste mohli zakoupit výrobky lidových řemesel, dále originální výrobky handicapovaných klientů z komunitního domu Villa Vallila. Klienti Villa Vallila předvedli odpoledne krásné divadelní představení. Hudební zážitek zajistila Malá dudácká kapela, při procesí hrála dechová kapela taktéž spadající pod ZUŠ Strakonice a večer rozproudila krev v žilách místní známá country kapela Peřeje a sudoměřská Snažilka.

V sekci média si můžete přečíst článek o 3. ročníku slavností.


BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY 2021

V roce 2021 proběhly pod záštitou spolku SP biologické průzkumy na řece Otavě v okolí Sudoměře. Jednalo se jmenovitě průzkum ichtyologický, malakozoologický a makrozoobentos. Pro neodborníky bychom rádi průzkumy přiblížili do češtiny:

 • ichtyologický průzkum - ichtyologie se zabývá studiem rybovitých obratlovců, což pro nás znamená průzkum týkající se ryb, tedy výskytu ryb na daném úseku řeky Otavy
 • malakozoologický průzkum - malakozoologie též malakologie je nauka zabývající se měkkýši - v našem případě se jednalo o průzkum zaměřený na skupinu velkých mlžů
 • makrozoobentos je skupina vodních bezobratlých živočichů větších než 0,5 mm

Rádi bychom poděkovali Nadaci VIA a Nadaci ČEZ, které podpořili náš projekt Záchrana peřejí na Otavě, díky nimž tyto průzkumy mohli proběhnout. 

Zpracované studie potvrdily výskyt kriticky ohrožených a chráněných druhů ryb, ptactva, savců bentosu a sladkovodních mlžů. Prokázalo se, že daný úsek řeky je jako společenstvo ve velmi dobrém stavu, výstavba malé vodní elektrárny by přispěla ke zhoršení, což je vzhledem k výskytu kriticky ohrožených druhů nežádoucí.

V galerii můžete shlédnout fotodokumentaci :)


LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2021

25. července - 1. srpna 2021 | KAPACITA NAPLNĚNA!

Letos proběhne již 12. ročník dětského stanového tábora s přírodovědným zaměřením, opět pod taktovkou spolku SP.  Tábor je určen pro děti od 3 do 18 let. Letošní ročník se bude konat u obce Šluknov. Kapacita tábora je 30 dětí. Po odborné stránce tábor zajišťuje hlavní vedoucí Jiří Rom, biolog vzděláním, profesí i koníčky. Tým samozřejmě doplní zkušený kuchař, hudebník a zdravotník.

Hudební nástroje, dalekohledy, lupy a síťky na motýly s sebou!

V případě účasti nezapomeňte:

 • Lékařský posudek - je nutný posudek s letošním datem
 • Potvrzení o bezinfekčnosti - předáte až při příjezdu dítěte na tábor. Potvrzení musí být podepsané zákonným zástupcem dítěte.

STAVĚNÍ MÁJKY 2021

V Sudoměři proběhlo i přes nepříznivou covidovou situaci tradiční stavění MÁJKY :) I přesto, že nepatřila mezi nejvyšší, byla jako vždy nejkrásnější! Omezený počet členů jej postavil i bez techniky... No, podívejte do galerie sami :)Letní dětský tábor 2020

1. - 8. srpna 2020 | KAPACITA NAPLNĚNA!

Letos proběhne již 11. ročník dětského stanového tábora s přírodovědným zaměřením, tentokrát pod taktovkou našeho spolku. Klademe důraz na spolupráci dětí různého věku, proto je tábor určen pro děti od 3 do 18 let. Letošní ročník proběhne na samém začátku srpna v katastru obce Černětice na břehu řeky Volyňky. Kapacita tábora je 30 dětí. Po odborné stránce tábor zajišťuje hlavní vedoucí Jiří Rom, biolog vzděláním, profesí i koníčky. Tým samozřejmě doplní zkušený kuchař, hudebník a zdravotník. 

Hudební nástroje, dalekohledy, lupy a síťky na motýly s sebou!

V případě účasti nezapomeňte:

 • Lékařský posudek - je nutný posudek s letošním datem
 • Potvrzení o bezinfekčnosti - předáte až při příjezdu dítěte na tábor. Potvrzení musí být podepsané zákonným zástupcem dítěte.

Setkání starostů na řece Otavě

16. 6. 2020 od 17:00 ve Starých Kestřanech, Restaurace Ovčín - Golf Resort

Vzhledem k stále sílícímu tlaku investorů na budování vodních děl na řece Otavě se uskuteční jednání o budoucím společném postupu, kterým bychom zabránili dalším devastacím řeky. Zároveň prodiskutujeme další možné postupy pro zvýšení ochrany okolní fauny a flory. K účasti jsme vyzvali jak odborníky (z Českého rybářského svazu, Povodí Vltavy, Fakulty Rybářství a ochrany vod), tak i naše politické zástupce (starosty okolních obcí, předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL, ministra životního prostředí). Vítání jsou i všichni, kteří mohou svou odborností a znalostmi přispět do diskuze. Kapacita sálu je však omezená, proto, prosíme, hlaste váš zájem o účast na náš email info@sudomerskeproudy.cz

program: 

 • informace o nově vzniklé situaci v Zátaví u Písku
 • seznámení se stavem Řeky Otavy v Sudoměři
 • představení návrhu na řešení
 • diskuze
Drazí členové spolku,

doufáme, že se v těchto těžkých chvílích máte krásně a užíváte rodinné atmosféry :) Bohužel Vám musíme oznámit, že plánované akce, které se měly konat 4.4. Malování vajíček a pletení pomlázek spolu s Velkopátečním koupáním 10.4. jsou předběžně zrušeny... Pokud se situace změní, budeme Vás o tom včas informovat :)

Nepodléhejme panice a vzdejme vděk za zastavení času a uvědomění si životních priorit :)

S láskou Vaše SP ☘️🍃


Beseda o výstavbě MVE na Otavě

4. 3. 2020 od 18 hodin v Hostinci u Žižky v Sudoměři

Srdečně Vás všechny zveme ve středu 4.3.2020 od 18 hodin na besedu o řece Otavě a jejímu vztahu k Sudoměři. Proběhnou dvě krátké informativní přednášky o událostech kolem výkupu pozemků a stavby vodní elektrárny následované diskuzí, kde se pokusíme zodpovědět všechny Vaše dotazy.
Přednášet budou:
Ing. arch. Josef Smutný - architekt a místopředseda spolku Sudoměřské proudy přednese o významu řeky pro obec a celém správním procesu, který předchází případné výstavbě malé vodní elektrárny. Dozvíte se, co přesně se v tomto ohledu již událo a v jakém stavu se věc v současnosti nachází.
Ing. Pavel Vrána Ph.D.- odborný referent pro oblast životního prostředí a ichtyologie Českého rybářského svazu promluví o dopadech malých vodních elektráren na tok řeky a její společenstva.

Videa z přednášky můžete najít na fb odkazu:

https://www.facebook.com/petr.hladik.18/posts/880170019099330 

Vytvořenou událost naleznete:

https://www.facebook.com/events/570589073532127/ MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ PRO DĚTI :)

22. 2. 2020 od 15 hodin

Spolek Sudoměřské proudy zve Vás a Vaše ratolesti do sudoměřské hospody na masopustní maškarní odpoledne plné her a tance dne 22.2.2020 od 15 hod :) Tešíme se,že dorazíte :) 

https://www.facebook.com/events/2337111349914110/ SUDOMĚŘSKÝ MASOPUST 2020

15. 2. 2020 ve 13 hodin

https://www.facebook.com/events/480480459301713/

Spolek Sudoměřské proudy Vás srdečně zve na SUDOMĚŘSKÝ MASOPUST 2020!
Připravte masky a pojďte si užít trochu tradice a zábavy :) Sraz bude 15.2.2020 v 13hod před hospodou v Sudoměři:) PRVNÍ KOUPÁNÍ V OTAVĚ

19. 4. 2019, sraz ve 13 hodin na návsi

Velikonoce jsou tu a my bychom byli rádi, kdybyste se k nám připojili na první letošní koupání v Otavě :)

Přijďte se s námi vykoupat poprvé v tomto roce! Nejen že si užijeme legraci, ale uděláme skvělou věc pro naše zdraví.. Rozproudíme lymfu, pocítíme to příjemné mrazení ledové vody, osvěžíme kolektiv a ještě si poklepeme na ramena, jací jsme "borci"!
Sraz v 13 hod na návsi v Sudoměři a následně popojdeme k naší krásné Otavě.
Heslo dne: Vezmi s sebou koho potkáš a jednoduše překonej sám sebe! :)  

Veřejná informativní SCHŮZE

29. 3. 2019 od 20 hodin 

Dne 29.3.2019 se od 20 hodin pořádá veřejná informativní schůze v sudoměřské hospodě pro občany Sudoměře - chcete zjistit, jak pokračuje tah proti vystavění elektrárny? Máte otázky na členy spolku nebo byste rádi přidali ruku k dílu? Tak neváhejte a zúčastněte se schůze. Informace ze schůze najdete také poté v sekci novinky