SUDOMĚŘSKÉ PROUDY

Spolek Sudoměřské proudy, z.s. je nezisková organizace, která vznikla na podporu a ochranu řeky Otavy a přírody v okolí malebné vesničky na jihu Čech - Sudoměře.

Naše aktivity podporují:

Spolek SUDOMĚŘSKÉ PROUDY vznikl v roce 2018 jako reakce na prodej pozemků kolem řeky Otavy soukromníky či obcí Čejetice, pod kterou Sudoměř spadá. Spolek sice vznikl nedávno, avšak protesty kvůli prodeji pozemků byly občany Sudoměře vedeny již v minulosti - viz článek:

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/obyvatele-sudomere-zachranili-pereje-na-otave-pred-elektrarnou.A111107_140428_budejovice-zpravy_pp

 Komu by se nechtěl číst článek, tak lehké shrnutí :)

V roce 2011 se občané Sudoměře dozvěděli, že jistý pán Turinský skupuje pozemky kolem řeky Otavy, aby mohl na jejím toku vybudovat vodní elektrárnu, která by však řece ubírala vodu a tím by mohlo dojít ke zničení jednoho z nejhezčích míst na řece, tzv. "sudoměřských peřejí".

Sudoměřští občané se však rozhodli jednat a podali proti prodeji pozemků a následnému vzniku elektrárny 45 námitek, až zastupitelstvo (kromě jednoho zastupitele, který byl proti, a dvou, kteří se zdrželi hlasování) rozhodlo ve prospěch občanů a prodej pozemků zamítlo. 

Neuběhlo však ani 10 let a v roce 2017 došlo k prodeji již zmiňovaných pozemků obcí Čejetice. Obec bohužel prodej veřejně neprodiskutovala s občany Sudoměře, což není její povinností, ale pouze oznámila prodej pomocí zápisu ze zastupitelstva na veřejné nástěnce.

Po zjištění těchto informací se sudoměřští odhodlali a začali jednat znovu již pod oficiálně založeným spolkem SUDOMĚŘSKÉ PROUDY.

Spolek se skládá z občanů Sudoměře, kterým záleží na přírodě jako takové a rádi by ponechali peřeje v jejich plné síle. 

Pokud jste dočetli až sem, asi Vás taktéž zajímá Sudoměř a její okolí, řeka Otava či ochrana životního prostředí obecně. Pojďte tedy s námi do "boje", zabraňme ničení přírodních krás a držme se hesla: 

ZELENÁ ENERGIE NE VŽDY MUSÍ BÝT 

ZELENÁ PRO NAŠE VLNY!

aneb nenechme ničit přírodu kvůli modernizaci...Základní účely spolku:

  • ochrana přírody a krajiny
  • péče o historické dědictví, životní prostředí a rozvoj obce Sudoměř
  • aktivně se podílet na životě v obci a v okolí obce Sudoměř
  • pojmenovávat problémy, najít a prosazovat vhodná řešení
  • zapojovat obyvatele obce do vytváření budoucí podoby okolí
  • podpora veřejnosti v jejím zapojování, do ochrany životního prostředí
  • posilovat spolupráci občanů s institucemi a účastníky řízení v rámci rozvoje veřejného prostoru v obci a okolí obce Sudoměř